2013 Felt H 14, Kvitfjell Vest

Tomter og infrastruktur

12/13 Olrud kryss SVV

Etablering av ny rundkjøring, samt to kulverter. G/S-veg. Omlegging VA etc, totalt kontraktsarbeid ca 30 mill. 

11/12 Mastemyrveien SVV

Bygging av to rundkjøringer, samt G/S-veg. Totalt kontraktsarbeid ca 30 mill. 

11/12 Rv 4 Bruflat - Reinsvoll

Breddeutvidelse av Rv 4, G/S-veg, kulverter.
Statens Vegvesen, Region Øst
Ca. 30 mill.

2011 Infrastruktur DAL. ØRN

Infrastruktur for Industriområde
Halvard Aurstad AS
ca 1,0 mill

10/11 VA-Skåbu Vassverk

Vannledning til nytt vassverk
Nord-Fron kommune
ca 1,9 mill

10/11 VA-Sørheim - Jensbakken

VA-anlegg
Sør-Fron Kommune v/Vidar Rohaugen
ca 1,0 mill

10/11 GSV - Fv 501 Carsten Ankers v.

Ny gang- og sykkelveg, omlegging VA-anlegg
Statens Vegvesen, Region Øst
ca 7,0 mill

09/11 VA-Fjellberg

VA-anlegg
Ullensaker kommune
ca 11,0 mill

09/10 E - 6 Ny rundkjøring Dombås

Ny rundkjøring, gangkulverter, masse fl. E 6 Dombås
Statens Vegvesen, Region Øst
ca 20,5 mill

09/10 GSV - fv. 438 Sel

Gang og sykkelveg, veg, bruutvidelse og VA-anlegg, PE-sveising.
Statens Vegvesen, Region Øst
ca 12,8 mill

09/10 Utstillingshytter Hellerudsletta

Infrastruktur og grunn- og betongarbeider for 5 utstillingshytter
Flere
ca 1,5 mill

2009 Høgdebasseng Gålå

Byggegrube, VA-anlegg, kabelanlegg for Høgdebasseng
O M Bakken Bygg / Sør-Fron kommune
ca 0,5 mill

2009 Fron Badeland

Byggegrube, VA-anlegg, kabelanlegg, parkeringsareal, utomhusarb.
Miljøbygg AS/Sør-Fron kommune
ca 4,0 mill

2009 Avløpsanlegg Hovelsrudveien

Avløpsanlegg i bebygd område
Lørenskog kommune
ca 0,5 mill

2009 Avløpsanlegg Kirkerudrudveien

Avløpsanlegg i bebygd område
Lørenskog kommune
ca 0,4 mill

08/09 E 6 Jessheim - Dal

Vann 500mm duktilt, overvann 800/600/500/400 betongrør. Bygging
Rune Øvergård AS
ca 15,0 mill
av rensebasseng

2009 VA- Overf.ledn. Grua-Harestua

VA-overføringsledning Grua-Harestua parsell 3 og 4 (anbud 2)
Lunner kommue
ca 6,5 mill

2008 Boligfelt Oppdal

Veger, gangveger, kabelanlegg og VA-anlegg, boligfelt
Oppdal kommune
ca 3,7 mill

2008 Alnabru Containerterminal nord (AC1)

VA, betongarbeider, Masseflytting 50.000m3 ut, 25000m3 fjell inn
Anlegg Øst AS / Jernbaneverket
ca 15,0 mill
for masseutskifting og asfaltering av 25.000m2

2008 H 25 Kvitfjell Panorama

Veger, kulvert, kabelanlegg og VA-anlegg, hyttefelt
Kvitfjell Panorama AS v/Odd Stensrud
ca 5,2 mill

2008 VA-anlegg, Langslåa

VA-anlegg i eldre hyttefelt
Langslåa Vann-avløp v/Mathis Grimstad
ca 3,9 mill

2007 Psykiatriboliger, Rælingen

Veg, kabelanlegg, VA-anlegg, byggegrube
Rælingen Kommune v/Nils Skogen
ca 4,2 mill

07/08 VA-anlegg, Gålå

VA-ledning Gålåvatnet hyttegrend
Gålå Eiendom Asv/Jarleif Haugen
ca 2,5 mill

2007 Felt H 15-H17, Kvitfjell Vest

Veger, kabelanlegg og VA-anlegg, hyttefelt
Kvitfjelltoppen AS v/Gunnar Jenssen
ca 6,0 mill

2007 Felt H 10, Kvitfjell Vest

Veger, kabelanlegg og VA-anlegg, leiligh.felt
Kvitfjelltoppen AS v/Gunnar Jenssen
ca 2,5 mill

2007 Felt H 14, Kvitfjell Vest

Veger, kabelanlegg og VA-anlegg, leiligh.felt
Kvitfjelltoppen AS v/Gunnar Jenssen
ca 3,0 mill

2007 Hovedledning, Kvitfjell Vest

VA-Hovedledning til Kvitfjelltoppen
Kvitfjelltoppen AS v/Gunnar Jenssen
ca 1,5 mill

06/07 Kvitfjell Panorama

Veger, kulvert, kabelanlegg og VA-anlegg, hyttefelt
Kvitfjell Panorama AS v/Odd Stensrud
ca 10,0 mill

06/07 Hovedadkomstveg

Ny adkomstveg Kvitfjelltoppen, sprenging/masseflytting. 3,2 km lang
Kvitfjelltoppen AS v/Gunnar Jenssen
ca 10,0 mill

2006 Utløpsledning Frya Renseanlegg

Ny utløpsledning fra Frya Renseanlegg lagt ut i Lågen elv. PE-sveising
Sør-Fron Kommune v/Vidar Rohaugen
ca 1,0 mill

05/07 Nirvana 1, Kvitfjell Vest

Veger, kabelanlegg, VA-anlegg og leiligh.tomter
Kvitfjell Vest AS v/Gunnar Jenssen
ca 9,0 mill

05/06 Segelstadseter hyttefelt, Kv.Vest

Veger, kabelanlegg og VA-anlegg, hyttefelt
Aktiv Utvikling AS v/Rune Smidesang
ca 3,5 mill

05/07 Borgen Boligfelt trinn 2, Kløfta

Veger, gangveger, kabelanlegg, VA-anlegg, byggegruber, asfalteing
Skanska Bolig AS v/Sigbjørn Fondenes
ca 10,7 mill

Åge Haverstad AS
Vinstragata 82
2640 Vinstra

Tel: +47 61 29 88 90
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org. nr. 989 063 030

Ledige stillinger