2019-verdiskapingsprisen-6

50 års jubileum

50-årsjubileum (2019) for Åge Haverstad AS, sammen med innbedte gjester og våre ansatte. 50 fantastiske år med oppdrag over hele Østlandet, alt fra levering av et gruslass, til store komplekse prosjekter innen VA, vei, bane og mye mye mer. Tusen takk for tilliten til alle våre kunder gjennom alle disse år, alle leverandører og ikke minst alle de dyktige ansatte som har vært og er i firmaet. GRATULERER!