IMG_0415

Flomsikring Bæla – Lillehammer kommune

Flomsikring av elva Bæla, bygging av ny bru og støttemur.