IMG_0097

Fv 455 GSV Gjerdrumsvegen (video)

Bygging av 350 meter med 3,5 m bred Gang- og sykkelveg langs Fv 455 Gjerdrumsvegen. På oppdrag for Viken Fylkeskommune.

Nytt VA og OV anlegg. Lysmaster, kantstein, steindekker og asfaltering.