HMS/KS

Fokus på HMS

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell og pålitelig aktør i markedet, gjennom kvalitetssikret arbeid og gode kundeforhold. Vi har sterkt fokus på på systemforbedringer og styring av kvalitetsarbeidet, og fokuset på HMS og KS er en naturlig del av vår daglige drift. Alle medarbeidere jobber etter gjeldende forskrifter, og vi har tett oppfølging av alle oppdrag. Vårt styringssystem er godt utarbeidet, og går gjennom alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer oppdatert kompetanse og maskinpark, i tillegg til god prosjektstyring og koordinering for alle oppdrag. Hos oss opplever de ansatte en trivelig og inkluderende arbeidsplass, samt personlig utvikling for den enkelte medarbeider.

Ansvarlig

HMS/KS-leder, Ane Renathe Solli
Verneombud er Steinar Monsen og Stian Bjerke