fv222-september2018-3

Kryssombygging ved Hamar skysstasjon

Ny rundkjøring, ny bussplass og uteområder på prosjektet «Fv 222 Stangevegen-Grønnegata, kryssombygging ved Hamar skysstasjon» 2018. En stor takk til våre ansatte, UE-er og leverandører for et vel utført prosjekt. Også en stor takk til Statens Vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune for et meget godt samarbeid i hele prosjektperioden.