Boring & sprenging

Vi utfører alle typer sprengningsarbeid, enten det gjelder veiskjæring, steinbrudd, grøfter eller byggegruber.

Med rasjonelt og effektivt utstyr er vi i stand til å utføre nesten alle typer oppdrag innen sprengning.

Fra tidligere prosjekter