Masseforflytting og transport

Vi har nytt og moderne utstyr for en effektiv gjennomføring av transport og løfteoppdrag. Med kranbil og henger, tippbiler med hengere, tippsemi og maskintralle, er vi rustet til å utføre de fleste typer transportoppgaver.

Fra tidligere prosjekter