Kran & transport

Vi har nytt og moderne utstyr for en effektiv gjennomføring av transport og løfteoppdrag. Med kranbil og henger, tippbiler med hengere, tippsemi og maskintralle, er vi rustet til å utføre de fleste typer transportoppgaver.

Fra tidligere prosjekter