Maskinstyring

For prosjekter med høy effektivitet og minimal stikking. Våre gravemaskiner er utstyrt med topp moderne GPS maskin-styringssystem. Føreren mottar all informasjon grafisk fremstilt på skjerm inne i førerhytten, og man mottar stikkingsdata og leverer innmålinger via internett – uten at stikningsingeniøren fysisk trenger å være tilstede. Dette gjør at vi kan jobbe mer effektivt og levere gode resultater.

Fra tidligere prosjekter