Oppmåling & prosjektering

Vi har avansert oppmålingsutstyr som gjør oss i stand til å utføre alle typer oppmåling og beregningsarbeider, og sikrer kunden en effektiv og økonomisk prosess helt fra grunnarbeidet. Vi har i tillegg kompetanse til å ta ansvar for et anlegg fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse.

Ved at vi tar hånd om denne delen av grunnarbeidet, er kunden sikret en effektiv og økonomisk prosess hele veien. I tilegg har vi kompetanse til å ta ansvar for et anlegg fra planleggingsstadiet til ferdigstillese. Vi benytter programvarene Autocad og Gemini Terreng og entreprenør til prosjektering og dokumentasjon.

Vi utfører:

  • Beregning, plassering og kontroll av nybyggkart
  • Eiendomsmålinger
  • Søknad om ansvarsrett
  • Dronefotografering (fotogrammetri)
  • Digitale terrengmodeller
  • GPS- målinger
  • Veistikking/kontroll
  • Bygg og anleggsmålinger
  • Grunnarealsmålinger
  • Ledningskartlegging

Fra tidligere prosjekter