IMG_0429

VA Gunstadskogen – Ringebu kommune

Rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsanlegg i byggefelt