Fv 27 Venabygdsvegen

Bilder fra hugging av vegtrassé langs Fv. 27 Venabygdsvegen. Våren 2019.